Blog

 • MAXI-WET Przychodnia Weterynaryjna
  Warszawa Ursynów
 • Jak przygotować się na wyjazd z psem?

  Podróż ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

  1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane

  Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera (mikroczip) lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.

  2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie.

  W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia oraz pierwszego szczepienia dokonanego po wystawieniu paszportu szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

  3. Dokumenty, które muszą towarzyszyć zwierzętom:
  • paszport
  • jeżeli zwierzęta podróżują w towarzystwie osoby niebędącej jej właścicielem niezbędne jest wystawione przez właściciela pisemne upoważnienie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego;
  • jeżeli liczba zwierząt, które towarzyszą właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym przekracza 5 sztuk niezbędne jest świadectwo zdrowia.
  4. Dodatkowe wymogi państw członkowskich

  Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2018/772, w przypadku przemieszczania psów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do ww. państw członkowskich.
  Zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium ras psów lub psów w typie ras określanych powszechnie jako niebezpieczne np. Rottweiler czy Pitbull.

  5. Sankcje

  Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może: zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
  poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, lub w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.


  Jeżeli podróżujemy samochodem, psa przewozimy w specjalnych pasach lub transporterze (kota w transporterze), jeżeli wybieramy się w podróż samolotem musimy się skontaktować z linią lotniczą i zapoznać z obowiązującymi zasadami przewozu zwierząt.


  Tak jak my robimy listę potrzebnych rzeczy, tak samo dobrze jest mieć taką psią. Taka lista powinna zawierać:
  - Dokumenty (książeczka zdrowia lub paszport - sprawdźmy czy zwierzę ma wszystkie niezbędne szczepienia)
  - Mikroczip (sprawdźmy czy nasze zwierzę jest wpisane do bazy)
  - Smycz, szelki, kaganiec, obroża, woreczki na odchody
  - Miski, karma, woda!
  - Kontakt do lekarza (sprawdźmy, gdzie w okolicy naszego pobytu jest gabinet weterynaryjny)
  - Podręczna apteczka
  - "Rzeczy prywatne" (kocyk, ulubiona zabawka)


  Pamiętajmy, że inne zasad obowiązują podczas podróży ze zwierzętami poza granice Unii Europejskiej. Szczegółowe wytyczne i dokładne informacje znajdziemy na stronie

  - podróże ze zwierzętami


  PS. Życzymy wszystkim bezpiecznych podróży :)
  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003