Kardiologia

 • MAXI-WET Przychodnia Weterynaryjna
  Warszawa Ursynów

 • Badanie kardiologiczne

  img20200206193743.jpgBanie kardiologiczne rozpoczyna się od dokładnego badania klinicznego i wywiadu.

  EKG - badanie elektrokardiograficzne to graficzny zapis czynności elektrycznej pracy serca. Na podstawie zapisu EKG określamy przede wszystkim rytm serca, częstość skurczów komór i przedsionków, ewentualne dodatkowe patologiczne skurcze komór lub deficyty skurczów komór.

  RTG klatki piersiowej - pozwala ocenić kształt serca, jego wielkość, ułożenie w klatce piersiowej. Dodatkowo ocenia się wielkość i przebieg dużych naczyń krwionośnych, oskrzeli, tchawicy, tkanki płucnej i węzłów chłonnych śródpiersiowych. Do pełnej oceny kształtu i wielkości serca wskazane jest wykonanie zdjęć Rtg klatki piersiowej.

  USG serca (echo) pozwala ocenić grubość ścian serca, wielkość jamy serca, strukturę mięśnia sercowego, obejrzeć zastawki sercowe oraz dokładnie ocenić naczynia serca.

  Badanie Dopplerowskie - służy do pomiarów ciśnień wewnątrzsercowych i prędkości przepływu krwi w sercu i naczyniach krwionośnych.

  Żadnego z tych badań nie można zastąpić drugim. Są to niezależne od siebie badania, a każde z nich dostarcza innych danych, które po zestawieniu składają się na obraz choroby. Pozwalają postawić pełną diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

  Ważnym ogólnym badaniem, które jest konieczne w postawieniu pełnej diagnozy i zastosowaniu odpowiedniego leczenia kardiologicznego jest badanie krwi (głównie profil wątrobowy, nerkowy, poziomy elektrolitów).