Blog

 • MAXI-WET Przychodnia Weterynaryjna
  Warszawa Ursynów
 • Gdzie drugie jądro? - czyli wnętrostwo u psa

  Wnętrostwo - oznacza brak jednego lub obu jąder w mosznie. Wnętrostwo jednostronne obserwowane jest częściej niż obustronne. Najczęściej mamy do czynienia z jądrem zatrzymanym w kanale pachwinowym, rzadziej zaś – w jamie brzusznej. Pojawia się ponad dwa razy częściej u ras małych i miniaturowych. Niezstąpione jądro stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zwierzęcia – zatrzymana gonada ulega procesowi nowotworzenia 12 razy częściej niż jądra położone mosznowo. Najczęstszy nowotwór to guz z komórek podporowych (sertolioma) lub nasieniak (seminoma). Z tych powodów zaleca się usunięcie zatrzymanej gonady jak najwcześniej.


  Fizjologicznie jądra zstępują do worka mosznowego około 10. dnia życia lecz stwierdzenie ich obecności u szczenięcia nastręcza pewne trudności, ze względu na ich niewielki rozmiar, miękką konsystencję oraz swobodne przemieszczanie się w kanale pachwinowym. Zdarza się opóźnione zstępowanie jąder, natomiast po ukończeniu przez psa 6. miesiąca życia następuje zamknięcie kanałów pachwinowych i nie ma możliwości, aby zatrzymane jądro zeszło do moszny.

  1617786857979.jpg 1617786857957.jpg

  Wnętrostwo jest wadą genetyczną, autosomalną, recesywną, dlatego pozostawienie psu możliwości rozrodu może doprowadzić do wystąpienia wady w następnych pokoleniach i do jej rozprzestrzeniania w populacji. Sugeruje się wykluczenie z rozrodu również rodziców oraz rodzeństwa takiego osobnika. Problemy pojawiają się już na etapie diagnostyki. Jądro w jamie brzusznej (o ile nie uległo rozrostowi nowotworowemu) najczęściej jest małe i atroficzne , niewyczuwalne podczas badania palpacyjnego. Pomocne jest tutaj badanie ultrasonograficzne. Usunięcie jądra zatrzymanego przedmosznowo lub w kanale pachwinowym jest stosunkowo proste, natomiast usunięcie jądra z jamy brzusznej jest znacznie bardziej skomplikowane.


  W NASZEJ PRZYCHODNI WYKONUJEMY ZABIEGI KASTRACJI I STERYLIZACJI PSÓW ORAZ KOTÓW.